Røros storband

Tynset Jazzfestival 2016 • Bortistu’ Neby • Lørdag 20. august 2016 kl. 16.30

Røros storband er en viktig del av musikkmiljøet i Fjellregionen, og ble stiftet i 1978 som en del av Røros skolekorps, og et par år senere ble det selvstendig. Storbandet har hatt en enorm oppsving i de siste ti årene når det gjelder antall publikum som har vist interesse for storbandet, 

Røros storband stiller med standard storbandbesetning, og spiller musikk fra blant annet Duke Ellington, Glenn Miller, Sammy Nestico med flere. Bandet leverer frisk, gyngende og swingende storbandmusikk, hvor ikke en eneste fot får være i ro.