Kåseri/foredrag: Kong Christian VII og Neby. Folk og hus

Tynset Jazzfestival 2017 • Bortistu’ Neby • Lørdag 26. august 2017 kl. 16.15

Tidligere museumsbestyrer ved Nordøsterdalsmuseet, Per Hvamstad, holder i år foredrag om Kong Christian VII, Neby, folk og hus. Ta turen for å lære mer om vår lokalhistorie.