• Home
  • Konserter
  • Workshop med Georg Reiss, Torstein Ellingsen og Ellen Brekken

Workshop med Georg Reiss, Torstein Ellingsen og Ellen Brekken

Workshop med Reiss, Ellingsen og Brekken

Før den offisielle åpningen, kjører vi i gang en workshop med jazzmusikerne Georg Reiss, Torstein Ellingsen og Ellen Brekken. I løpet av workshopen vil musikerne gå igjennom ulike måter å improvisere på, med fokus på rytmikk, akkorder, melodi, formforståelse og diverse begreper innen jazzen. De vil gå igjennom en enkel blues som deltakerne får bli med å spille over. Deltakerne bør ha spilt instrumentet sitt i noen år, men det viktigste er å være åpen for nye ting!