Festivalinformasjon

Tynset Jazzfestival blir arrangert på Bortistu’ på Neby. Bortistu’ er for mange kjent for å drive kafé i unike og historiske omgivelser, med god atmosfære. I tillegg til å selge deilig mat og drikke, finner du også egenproduserte håndarbeidprodukter hos Bortistu’. 

Tynset Jazzklubb ble etablert i oktober 2014, og har i likhet med Bortistu’ blitt godt mottatt i lokalmiljøet. I 2016 bestemte Bortistu' og jazzklubben å slå seg sammen for å by på gode kulturopplevelser for store og små. Dette var et samarbeid som fungerte så godt at vi ønsker å gjenta det. Ønsker du å lese mer om Bortistu’, finner du mer informasjon her.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen på jazzfestival på Neby 26. og 27. august!

Bortistu ligger langs gang- og sykkelveien mellom Tynset-brua og Motrøkrysset, nærmere bestemt på Neby.